اخبار :                     آمادگی واحدهای بخار نیروگاه اصفهان در پیک تابستان1403                     🔸درکوتاه ترین زمان ممکن صورت گرفت: انجام تعمیرات غیرمترقبه واحد شماره سه بخار نیروگاه اصفهان                     تا پایان بهمن ماه محقق شد: تولید بیش از 2.8 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان                     ✳️تولید ۱۸۵ میلیون مگاوات ساعت برق پس از انقلاب در نیروگاه اصفهان                     دیدار با خانواده ی معظم شهید حسین پرستار