اخبار :                      🔵تولید بیش از 2/5 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اصفهان                     🟢بازدید مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش صنعت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از نیروگاه اصفهان                     ✅با حضور معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی انجام شد؛ 🔶تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان                     نیروگاه اصفهان تامین کننده 11 درصد برق استان است                     🔵کسب رتبه روابط عمومي شرکت مديريت توليدبرق اصفهان در ارزیابی سالانه صنعت برق کشور