اخبار :                     🔵 با اجرای طرح گذار و پروژه مشترک سازی برج خنک کن واحد شماره چهار بخار محقق شد: بازگشت واحد اول 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان به مدار تولید                     روایت خدمت در دولت سیزدهم; تولید ۶.۸ میلیارد کیلووات ساعت برق توسط نیروگاه اصفهان در دولت سیزدهم                     🟢در چهار ماهه اول امسال محقق شد; تولید بیش از 916میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     ♻️مدیرعامل برق حرارتی در بازدید از نیروگاه اصفهان: تامین برق پایدار تابستان اولویت اول صنعت برق حرارتی است                     🟢تا پایان خرداد ماه سال جاري تحقق يافت: 🔹توليد بيش از643 ميليون كيلووات برق در نيروگاه اصفهان