اخبار و مقالات :                     افزایش 25 درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان                      تاپایان آبان ماه 98 تحقق یافت: تولید بیش از دو میلیارد و127میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     برگزاری جلسه تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه اصفهان                      تاپایان مهرماه 98 محقق شد: تولید بیش از یک میلیارد و843میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان                     مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، حائز بیشترین آرا در انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی نیروگاههای ایران