اخبار :                     ✳️تولید ۱۸۵ میلیون مگاوات ساعت برق پس از انقلاب در نیروگاه اصفهان                     ✳️تولید ۱۸۵ میلیون مگاوات ساعت برق پس از انقلاب در نیروگاه اصفهان                     در سال مهار تورم و رشد تولید محقق شد: تولید بیش از 2/6 میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه اصفهان                     دیدار با خانواده ی معظم شهید حسین پرستار                     مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان: 💢نیروگاه اصفهان بدون سوخت مازوت فعال است